Річна звітність

Відповідно до чинного законодавства України, ТОВ "ГПІ-5" публікує на своєму сайті річні звіти за результатами своєї діяльності.
 
Річний звіт за 2011 рік.

Форма 1 - Баланс на 31 грудня 2011 року
Форма 2 - Звіт про фінансові результати за 2011 рік
Форма 3 - Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік
Форма 4-Звіт про власний капітал за 2011 рік
Форма 5-Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік 
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ТОВ “ГПІ–5” за 2011 рік


Річна інформація емітента за 2012 рік
Фінансова звітність емітента за 2012 рік 


Річний звіт за 2013 рік
Форма 1 – Баланс на 31 грудня 2013 року
Форма 2 – Звіт про фінансові результати за 2013 рік
Форма 3 – Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік
Форма 4 – Звіт про власний капітал за 2013 рік
Форма 5 – Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік
Аудиторський висновок за 2013 рік
   


Річна інформація емітента ТОВ "ГПІ-5"за 2014 рік
 
Форма 1 - Баланс на 31 грудня 2014 року
Форма 2 - Звіт про фінансові результати за 2014 рік
Форма 3 - Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік
Форма 4 - Звіт про власний капітал за 2014 рік
Форма 5 - Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік
Аудиторський висновок за 2014 рік
  

Річна інформація емітента ТОВ "ГПІ-5" за 2015 рік
Баланс на 31 грудня 2015 року
Звіт про фінансові результати за 2015 рік
Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік
Звіт про власний капітал за 2015 рік
Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік
Аудиторський висновок за 2015 рік
  

Річна інформація емітента ТОВ "ГПІ-5" за 2016 рік
Баланс на 31 грудня 2016 року
Звіт про фінансові результати за 2016 рік
Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік
Звіт про власний капітал за 2016 рік
Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік
Аудиторський висновок за 2016 рік
  

Річна інформація емітента ТОВ  "ГПІ-5"  за 2017 рік
Баланс на 31 грудня 2017 року 
Звіт про фінансові результати за 2017 рік
Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік
Звіт про власний капітал за 2017 рік
Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік
Аудиторський висновок за 2017 рік


Річна інформація емітента ТОВ "ГПІ-5" за 2018 рік
Баланс на 31 грудня 2018 року
Звіт про фінансові результати за 2018 рік
Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік
Звіт про власний капітал за 2018 рік